Sunday, June 28, 2009

Grilling og arbeidsfordeling / BBQ - who does the hard work


Bilde fra /picture from Biggest menu.com

Jeg vil gjerne dele med dere denne teksten som jeg har fått på epost:

Grilling!

Etter 4 måneder med vinter og kulde er det endelig vår og grillsesongen nærmer seg.
Det er derfor viktig med en repetisjon av prosesser og rutiner rundt den eneste matlagingen en ekte MANN befatter seg med, ikke minst med tanke på hvilke risikoer de utsetter seg for (tennvæske, åpen ild etc.)

Når en mann tilbyr seg å grille skjer følgende:

Viktige forberedelser:

1. MANNEN TENNER/STARTER GRILLEN

Rutine:
2. Kvinnen handler inn all mat
3. Kvinnen lager potetsalat, grønn salat, en eller to sauser og forbereder dessert
4. Kvinnen marinerer kjøttet og legger det på et fat sammen med det nødvendige grillverktøyet og eventuelle krydder. Deretter bærer hun det ut til mannen som sitter ved grillen med en iskald pils i hånden

Her kommer mer viktig:

5. MANNEN PLASSERER KJØTTET PÅ GRILLEN

Flere rutiner:
6. Kvinnen leter frem tallerkener, glass, bestikk, servietter, spisebrikker og så videre
7. Kvinnen går ut til mannen og gir beskjed om at kjøttet brenner. Han takker henne og spør om hun kan gå inn å hente en øl mens han forsøker å redde kjøttet.

Viktig igjen:

8. MANNEN TAR BORT KJØTTET FRA GRILLEN OG GIR DET TIL KVINNEN

Enda flere rutiner:
9. Kvinnen bærer ut og dekker på med spisebrikker, tallerkener, glass, bestikk, servietter, salater, brød, poteter, sauser på bordet hun har lagt en ren duk på.
10. Etter maten tar hun alt av igjen og vasker opp.

Og det viktigste av alt:

11. ALLE TAKKER MANNEN FOR DEN UTSØKTE MATEN OG BERØMMER HANS FERDIGHETER
12. Mannen spør så kvinnen om hun har nytt fridagen uten middagslaging. Når han ser reaksjonen hennes, kommer han fram til at (det han har visst lenge) at det er umulig å gjøre en kvinne fornøyd...A while ago I got this in an email. This is pretty much the way things are here in Norway, I don`t know if it`s like this anywhere else.... (The text is translatede with the help of Google Translater):

GRILLING

After months of winter and cold, it is finally springtime and barbecue season is approaching.
It is important to have a repetition of the processes and procedures around the only kind of cooking a real MAN will do, and what risks he exposes himself to (lighter fluids, fire etc.)

When a man offers to grill the following occurs:

Important preparations:

1. MAN LIGHTS THE GRILL

Routine:
2. The woman buy all the food
3. The woman makes potatoe salad, green salad, one or two sauces and prepare dessert
4. The woman marinates the meat and put it on a plate together with the necessary tools and any spices. She then takes it out to the man who is sitting by the grill with an cold beer in his hand.

Here's more important:

5. MAN PLACING MEAT ON GRILL

More procedures:
6. The woman find plates, glasses, cutlery, napkins, placemats and so on
7. The woman goes outside to tell the man that the meat is burning. He thanks her and asks if she can give him another beer while he tries to save the meat.

Important again:

8. MAN TAKES THE MEAT AWAY FROM THE GRILL AND GIVES IT TO THE WOMAN

Even more routines:
9. The woman brings out and places placemats, plates, glass, cutlery, napkins, salads, bread, potatoes and sauces on the table where she`s already put a nice table cloth.
10. After the meal she takes everything inside to do the dishes.

And most important of all:

11. EVERYONE THANKS THE MAN FOR THE EXQUISITE food and PRAISE HIS SKILLS
12. The man then asks the woman if she has appreciated him making the dinner. When he sees her reaction, he thinks (what he has learned a long time ago) that it is impossible to make a woman happy....

4 comments:

Suze said...

I have discovered that when my husband does something to help me it makes more work for me.

Yes, even grilling..........

Lisbeth. said...

He he.. Kunne ikke ha skrevet denne bedre selv. Snakkes i morgen. ;D

Chookyblue...... said...

so so true sometimes it is just easier to cook the darn bbq.........lol......

Bente said...

Så sant, så sant ;)